11η Συνεδρίαση 24.09.09
Antikythera.gr

08/10/2009

Η 11η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 24η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17,00 σύμφωνα με την από 20.09.2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου της Κοινότητας και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επισκευαστικές εργασίες Ελικοδρομίου Αντικυθήρων" δαπάνης με τον ΦΠΑ. 5.780,00 €.
Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου στον οικισμό Σκαριανά  Αντικυθήρων.
Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντόστρωση δρόμου πηγής Χαρχαλιανών Κοινότητας Αντικυθήρων".
Εγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης περιοχής (Κουτσουκέλα) Κοινότητας Αντικυθήρων.
Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση από θεομηνία υπάρχοντος οδικού δικτύου Αντικυθήρων-δρόμος Ζαμπετιανών-". και
Περί καθορισμού ελάχιστης απόστασης οικοδόμησης από τον άξονα Κοινοτικών οδών Νήσου και Κοινότητας Αντικυθήρων.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Διονύσιος Α.Προγουλάκης 


Επιστροφή