12η Συνεδρίαση 29.10.2009
Antikythera.gr

10/11/2009

Η 12η/2009,Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 29η Οκτωβρίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 17.00  στο Γραφείο της Κοινότητας και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

- Έγκριση διάθεσης και πληρωμής γενομένων δαπανών.

- Έγκριση αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας σχετικά με δαπάνες επισκευών αστικών διαμερισμάτων.

- Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή Λιθοδομών στον κεντρικό δρόμο"

- Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού"

- Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Προσθήκη κατ΄ επέκταση στο Κοιν. Ιατρείο".

- Ανάθεση προμήθειας παραγωγής -εκτύπωσης ημερολογίου έτους 2010"


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Διονύσιος Αν. Προγουλάκης

Επιστροφή