11η 01.09.2007
Antikythera.gr

11/09/2007

Στην 11-η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων (τακτική)  που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό κατάστημα Αντικυθήρων, λήφθηκαν συνολικά ένδεκα  (11) αποφάσεις. (α/α 63-73/2007)
Περί τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Κοινότητας, χρήσης Οικον. έτους 2007.
Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 5.000,00 euro στους πυροπαθείς.
Περί της αιτήσεως της κ. Νικολούδη Ευθυμίας για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
Περί ανάθεσης σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ενδιαφέροντος της Κοινότητας.
Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης στην Κοινότητα Πυροσβεστικού οχήματος.
Περί διαδικασιών εκμίσθωσης αστικού διαμερίσματος ιδιοκτησίας της Κοινότητας.
Περί έγκρισης του πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου «Διάνοιξη Δρόμου
Δασοπυρόσβεσης περιοχής Προφήτη Ηλία Κοινότητας Αντικυθήρων.
Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο με τον ειδικό τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων από προκληθείσα θεομηνία»
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από λιθοδομή στον Οικισμό Ποταμού» δαπάνης 6.900,00 euro.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Ισοπέδωση και επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά αγροτικών δρόμων δαπάνης 6.900,00 euro. και
Περί ΄Εγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων εκ του Προϋπολογισμού χρήσης Οικονομικού έτους 2007

Επιστροφή