1η Συνεδρίαση 07.01.2009
Antikythera.gr

07/01/2009

Η 1η  τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων για το έτος 2009,πραγματοποιήθηκε την 07.01.2009,ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 10,οο΄ στο Γραφείο της Κοινότητας Αντικυθήρων κατά την οποία λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Συγρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών  για το Οικονομικό έτος 2009.
Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 6.925,οο € με τον ΦΠΑ για το Οικονομικό έτος 2009.
Συγκρότηση της επιτροπής καταρτισμού του ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 6.925,οο € με τον ΦΠΑ για το Οικονομικό έτος 2009.
Εγκριση διάθεσης και πληρωμής πιστώσεων για τα  δαπάνες στα αστικά διαμερίσματα ιδιοκτησίας της Κοινότητας.
Εγγραφή ως συνδρομητή της Κοινότητας Αντικυθήρων για το έτος 2009 στο περιοδικό "Πόλη και Πολιτική"
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο "Βελτίωση Βατότητας Κεντρικής Οδού Νήσου Αντικυθήρων"
Μη χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο "Προσθήκη κατ΄ επέκταση στο Κοινοτικό Ιατρείο Αντικυθήρων" και
Περί της από 23.11.2008 αίτησης του Κοινοτικού Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Γ. Χαρχαλάκη,για διαγραφή τελών ύδρευσης ετών 2007-2008
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Διονύσιος Α. Προγουλάκης


Επιστροφή