14η Συνεδρίαση 10.12.2009
Antikythera.gr

23/12/2009

Η 14-η/2009 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 10-η του μήνα Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 15,οο στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων στην οποία ζητητήθηκαν και λήφθηκαν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

-Εγκριση του 1-ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου"Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης περιοχής (Κουτσουκέλα) Αντικυθήρων.

-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο "Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ύδρευσης"

-Εγκριση διάθεσης πιστώσεων και πληρωμής γενομένων δαπανών.

-Ανανέωση συνδρομής 2010 στο περιοδικό "Πόλη και Πολιτική" και

-Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2010.


*Γίνεται μνεία ότι το θέμα "Ανταλλαγής εκτάσεων ιδιοκτητών περιοχής "Κάστρου" Αντικυθήρων με εκτάσεις της Ε.Ε.Π.Κ-Α" αναβλήθηκε και θα συζητηθεί σε επόμενη προγραμματισμένη ή έκτακτη Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και για το λόγο αυτό δεν καταχωρήθηκε απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Διονύσιος Αν. Προγουλάκης      


Επιστροφή