1η Συνεδρίαση 12.01.2008
Antikythera.gr

12/01/2008

Στην 1-η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων  (τακτική) που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων,λήφθηκαν συνολικά οκτώ (8)
αποφάσεις  (α/α 01/2008 έως και 08/2008) ήτοι:
"Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τον ειδικό τίτλο (ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   ΒΛΙΧΑΔΙΑ  ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ)"
"Περί Συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2008".
"Περί Συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 6.925,00 euro για το οικονομικό έτος 2008".
"Περί Συγκρότησης της επιτροπής καταρτισμού του ετήσιου Μητρώου Αρρένων".
"Περί Συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 6.925,00 euro για το οικονομικό έτος 2008".
"Περί χορήγησης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας για δωρεάν μεταφορά επιβατών  με το Ε/Γ-Ο/Γ "ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ"  προς και από Νεάπολη Βοιών Λακωνίας."
"Περί  παράτασης μισθώσεων αστικών διαμερισμάτων της Κοινότητας για μία Διετία" και
"Περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων της Κοινότητας Αντικυθήρων για το οικονομικό έτος 2008".


Επιστροφή