6η Συνεδρίαση 17.03.2008
Antikythera.gr

17/03/2008

Στην 6-η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων (τακτική)  που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό κατάστημα Αντικυθήρων, λήφθηκαν συνολικά δέκα επτά  (17) αποφάσεις.  (α/α 14--30/2008).
ήτοι:
Περί Συγκρότησης 3-μελούς επιτροπής προς διαπίστωση βλαβών από ανωτέρω βία σε έργο «ΘΗΣΕΑ»
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» α/α απόφασης: 14/2008.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με τον ειδικό τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2008)
α/α απόφασης 15/2008.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2008»
α/α απόφασης 16/2008. 
Περί Αναβάθμισης-συντήρησης ενημέρωσης-τεχνικής  υποστήριξης της ιστοσελίδας της Κοινότητας.
α/α απόφασης 17/2008.
Περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων. α/α απόφασης 18/2008.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ  ΠΟΤΑΜΟΥ» α/α απόφασης 19/2008.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2008» α/α απόφασης 20/2008.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΝΤΟΥΔΙΑΝΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» α/α απόφασης 21/2008.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» α/α απόφασης 22/2008.
Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» α/α απόφασης 23/2008.
Περί συμμετοχής της Κοινότητας στις τουριστικές εκθέσεις  2008,ανάθεσης εκτύπωσης έντυπου διαφημιστικού υλικού κ.λ.π. α/α απόφασης 24/2008.
Περί ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. α/α απόφασης 25/2008.
Περί παράτασης μίσθωσης αστικού διαμερίσματος ιδιοκτησίας της Κοινότητας. α/α απόφασης 26/2008.
Περί  Ανάθεσης προμήθειας διαφόρων ειδών αναγκαίων για την λειτουργία των υπηρεσιών της Κοινότητας. α/α απόφασης 27/2008.
Περί καταχώρησης ή μη δημοσιεύματος διαφημιστικού περιεχομένου σχετικά με την τουριστική προβολή της Κοινότητας σε εφημερίδα. α/α απόφασης 28/2008.
Περί  Ανάθεσης παροχής  καθηκόντων ειδικού Συμβούλου στην Κοινότητα 2008. α/α απόφασης 29/2008. και
Περί διαδικασιών ανέγερσης ακινήτου με άλλους συνιδιοκτήτες με το σύστημα της αντιπαροχής.
α/α απόφασης  30/2008.


Επιστροφή