7η Συνεδρίαση 22.04.2008
Antikythera.gr

22/04/2008

Στην 7-η προγραμματισμένη (τακτική) Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων την Μ. Τρίτη
(22.04.2008) και ώρα 16,00 λήφθηκαν συνολικά δέκα έξι (16) αποφάσεις .(α/α 32-47/2008)
ήτοι:
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Πατεριανά της Κοινότητας Αντικυθήρων) προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 €
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Συνέχιση διάνοιξης δρόμου δασοπυρόσβεσης περιοχής Βλιχάδια Κοινότητας Αντικυθήρων) προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 €.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Βελτίωση βατότητας δρόμου προς Φάρο Κοινότητας Αντικυθήρων) προϋπολογισμού δαπάνης 6.925,00 €.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Βελτίωση βατότητας μονοπατιών Οικισμού Ποταμού Κοινότητας Αντικυθήρων) προϋπολογισμού δαπάνης 6.900,00 €.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου στον Οικισμό Γαλανιανά Αντικυθήρων) προϋπολογισμού δαπάνης 1.850,00 €.
Περί  ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου στον Οικισμό Αγ. Γεώργιος Κοινότητας Αντικυθήρων) Προ/σμού δαπάνης 6.900,00 €.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στον Οικισμό Χαρχαλιανά Κοινότητας Αντικυθήρων) Προϋ/σμού δαπάνης 6.900,00 €
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πηγής Αγ. Μύρωνα Κοινότητας Αντικυθήρων) προϋπολογισμού δαπάνης 4.480,00 €.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δρόμου στον χώρο του Κοινοτικού Ιατρείου) προϋπολογισμού δαπάνης 6.854,00 €.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Κατασκευή επικάλυψης υπόγειου χώρου στο Κοινοτικό Ιατρείο) προϋπολογισμού δαπάνης 6.211,80 €.
Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο (Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης Βορείου τμήματος περιοχής Πατακιανά Αντικυθήρων)
Περί ανάθεσης προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων άλλων υλικών για τον Κοινοτικό φωτισμό,δαπάνης 1.142,40 €.
Περί ανάθεσης προμήθειας 15 τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων των 240lit καθώς διαφόρων ανταλλακτικών κάδων κ.λ.π.
Περί Θέσης της Κοινότητας Αντικυθήρων σχετικά με τις μελλοντικές συνενώσεις των Ο.Τ.Α.
Περί ανάκλησης των αρίθμ.85/2007 και 88/2007 αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων.
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (Επισκευή περίφραξης συλλέκτη όμβριων και καθαρισμός δεξαμενής Γαλανιανών) προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €.


Επιστροφή