10η Συνεδρίαση 22.08.2009
Antikythera.gr

30/09/2009

Η 10-η/2009 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων, πραγματοποιήθηκε την 27η του μήνα Αυγούστου 2009, σύμφωνα με την από 22.08.2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου της Κοινότητας και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Εγκριση χορήγησης βεβαίωσης για ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Ελένης Βασιλείο- Κολαϊτη.
Μερική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2009 και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2009.
Αποδοχή χρηματοδότησης 5.870,οο € για την συντήρηση του Ελικοδρομίου Αντικυθήρων  και αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2009.
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς περιοχή Καμαρέλλας,δαπάνης 6.900,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς περιοχή Χαρχαλιανά,δαπάνης 6.900,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στον οικισμό Χαρχαλιανά,δαπάνης 6.900,οο €.
Περί της από 04.08.2009 αίτησης-επιστολής του κ. Ανδρέα Δ. Γιαννιτσάνου και
Περί γνωμοδότησης σχετικά με την αδειοδότηση σταθμού σταθερής τηλεφωνίας και internet στα Αντικύθηρα.


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Διονύσιος Αν. Προγουλάκης

 

Επιστροφή