9η Συνεδρίαση 23.06.2008
Antikythera.gr

23/06/2008

Στην 9-η τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων, που πραγματοποιήθηκε την
23.06.2008,συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας Δρόμου παραλίας Καμαρέλας» Δαπάνης 6.900,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαριότητα- βελτίωση περιβάλλοντα χώρου ελικοδρομίου Αντικυθήρων» Δαπάνης 5.000,οο €.
Αποδοχή χρηματοδότης προγράμματος ΣΑΤΑ/08 –Πολιτική προστασία 33.600,οο € και καθορισμός δράσεων.
Εγκριση του 1-ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης Βορείου τμήματος περιοχής –Πατακιανά- Αντικυθήρων.
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου» Δαπάνης 5.000,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Μεταφορά πόσιμου νερού, πλήρωση δεξαμενής Γαλανιανών» Δαπάνης 6.900,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Μεταφορά πόσιμου νερού ,πλήρωση δεξαμενών Κατσανεβιανών κ.λ.π  Δαπάνης 4.000,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Βελτίωση βατότητας Αγροτικής οδοποιίας» Δαπάνης 6.900,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευές στα δίκτυα ύδρευσης’ δαπάνης 6.900,οο €.
Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών» Δαπάνης 6.900,οο €.
Εκγριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης περιοχής Ρεβύθι Αντικυθήρων.
Προμήθεια αναμνηστικών δώρων, δαπάνης 1.083,80 € και
Πραγματοποίηση 2 συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 2008 .

Επιστροφή