9η Ειδική Συνεδρίαση 23.07.09
Antikythera.gr

04/08/2009

 Η 9-η/2009 Συνεδρίαση (Ειδική) του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 23.07.2009,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19,οο΄ στο Γραφείο της Κοινότητας Αντικυθήρων και λήφθηκε σχετική ομόφωνη απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα.

"Εγκριση Απολογισμού Κοινότητας Αντικυθήρων, χρήσης οικονομικού έτους 2008"

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Διονύσιος Αν. Προγουλάκης

Επιστροφή