12η 23.09.2008
Antikythera.gr

23/09/2008

Στην 12-η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων  (τακτική) που πραγματοποιήθηκε την 23.09.2008 στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων
και ώρα 17,οο΄ λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις, ήτοι:
Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή τάφρου στον  δρόμο οικισμού Σκαριανά Αντικυθήρων".
Περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή λιθοδομών στον κεντρικό δρόμο Αντικυθήρων".
Περί έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διάνοιξη περιφερεαικού δρόμου οικισμού Ποτμού Αντικυθήρων".
Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργου "Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού νήσου Αντικυθήρων".
Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο "Προσθήκη κατ΄επέκταση στο Κοινοτικό Ιατρείο Αντικυθήρων".
Περί Δημοπράτησης του έργου "Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης προς Φάρο Αντικυθήρων".
Περί εγγραφής της Κοινότητας Αντικυθήρων στο περιοδικό "Πόλη και Πολιτική".
Περί παροχής της σύμφωνης ή μη γνώμης της Κοινότητας Αντικυθήρων,επί σχετικού υποβληθέντος αιτήματος της "Mediterranean Coast- MNDC ΕΠΕ".
Περί προμήθειας ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών αναμεταδοτών T.V.
Περί έγκρισης του Απολογισμού  χρήσης Οικονομικού έτους 2007 της Κοινότητας Αντικυθήρων" .


Επιστροφή