15η Συνεδρίαση 23.11.2008
Antikythera.gr

23/11/2008

Η 15-η προγραμματισμένη  τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε την 23η Νοεμβρίου 2008,ημέρα της εβδομάδας Κυριακή,και ώρα 17,οο΄στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων,όπου και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Ορισμός εκπροσώπου της Κοινότητας Αντικυθήρων στο Δ.Σ. του (ΝΠΔΔ) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων,για το υπ΄'ολοιπο χρονικό διάστημα της παρούσης θητείας.
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Νομαρχίας Πειραιά για την εκτέλεση του έργου "Εργασίες Προστασίας της οδού προς Χαρχαλιανά και προς Ξηροπόταμο Ν. Αντικυθήρων" Προϋπολογισμού Δαπάνης 133.000,οο €.
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Νομαρχία Πειραιά για την εκτέλεση του έργου
"Ολοκλήρωση βελτίωσης οδού προς Ξηροπόταμο Ν. Αντικυθήρων" Προϋπολογισμού δαπάνης
45.000,οο €.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο "Προσθήκη κατ΄επέκτασιν στο Κοινοτικό ιατρείο Αντικυθήρων"
Εγκριση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου προγράμματος (ΘΗΣΕΑΣ) "Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Ν. Αντικυθήρων"
Περί της από 29.10.2008 αίτησης -αναφοράς της κ. Νικολούδη Ευθυμίας για "Απομάκρυνση ιστού,οικίσκου  και αναμεταδοτών  T.V" και
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Κοινότητας , χρήσης Οικονομικού έτους 2009".
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Διον. Α. Προγουλάκης     

Επιστροφή