5η Συνεδρίαση 24.02.2008
Antikythera.gr

24/02/2008

Στην 5-η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων (τακτική) ,που πραγματοποιήθηκε την 24.02.2008  και ώρα 10,30΄
στο Κοινοτικό Κατάστημα,λήφθηκαν συνολικά τέσσερις (4) αποφάσεις ήτοι: (α/α 10/2008 έως 13/2008).
"Περί έγκρισης του 1-ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1-ου Πίνακα Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων,καθώς και η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"
"Περί ΄Εγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΧΑΡΧΑΛΙΑΝΩΝ"
"Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ( ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝΑΠΟ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑ)" και
"Περί έγκρισης διάθεσης (υποχρεωτικών δαπανών) από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας,χήσης Οικον. έτους 2008".  


Επιστροφή