14η Συνεδρίαση 25.10.2008
Antikythera.gr

25/10/2008

Η 14-η Προγραμματισμένη τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου,πραγματοποιήθηκε την 25.10.2008,ημέρα Σάββατο και ώρα 17,οο΄ στο Κοινοτικό
Κατάστημα Αντικυθήρων όπου και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις ήτοι:
Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000,οο € από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.-καθορισμός δράσεων-Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2008 κ.λ.π.
Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας " Επισκευή- Μετατροπή Πίνακα φωτοσήμανσης Ελικοδρομίου Αντικυθήρων"
Ανάθεση προμήθειας 6 τεμαχίων δίδυμων ερυθρών φανών για το Ελικοδρόμιο της Κοινότητας.
Έγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης προς Φάρο Αντικυθήρων"
Αποδοχή ή μη της υποβληθείσης παραίτησης από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. (Δημ. Λιμ.Ταμείο) εκπροσώπου της Κοινότητας.
Εγκριση διάθεσης πιστώσεων διαφόρων γενομένων δαπανών.
Ανάθεση παραγωγής και έκδοσης ημερολογίου-λευκώματος  έτους 2009 σε 1.000 τεμάχια της Κοινότητας Αντικυθήρων, και
Ανάθεση -δινέργεια προμήθειας επίπλων για την Κοινότητα.

Επιστροφή