12η Συνεδρίαση 29.09.2007
Antikythera.gr

29/09/2007

Στην 12η Τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό κατάστημα Αντικυθήρων, λήφθηκαν συνολικά πέντε (5) αποφάσεις. (α/α 74-78/2007).
ήτοι:
- Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού αντικειμένου στο έργο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων από προκληθείσα θεομηνία».
- Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του συμβατικού αντικειμένου στο έργο «τσιμεντόστρωση δρόμου πηγής Χαρχαλιανών».
- Περί  έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη δρόμου Δασοπυρόσβεσης Βορείου τμήματος περιοχής- Βλιχάδια- Αντικυθήρων .
- Περί Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Γέφυρας οικισμού Ποταμού Κοινότητας Αντικυθήρων» και
- Περί Ανάθεσης προμήθειας επίπλων  Γραφείου της Κοινότητας.


Επιστροφή