13η Συνεδρίαση 31.10.2007
Antikythera.gr

31/10/2007

Στην 13-η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων (τακτική)  που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό κατάστημα Αντικυθήρων, λήφθηκαν συνολικά πέντε  (8) αποφάσεις. (α/α 79-86/2007).
ήτοι:
Περί χαρακτηρισμού θέματος ως κατεπείγοντος προκειμένου να συζητηθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο
προ ημερήσιας διάταξης.
Περί απόψεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων σχετικών επί του εγγράφου : Ε/10/20Ζ/382 της Επιτροπής  Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων.
Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Τσιμεντόστρωση Δρόμου Πηγής
Χαρχαλιανών».
Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων
από προκληθείσα Θεομηνία».
Περί ανάθεσης παραγωγής και έκδοσης ημερολογίου-λευκώματος έτους 2008 της Κοινότητας.
Περί απόψεων του Κοινοτικού Συμβουλίου σχετικά με επιστολή του κ. Ευστρατίου Αθ. Χαρχαλάκη για παράνομη εξόρυξη άμμου στα Αντικύθηρα.
Περί ανάθεσης της Νομικής Εποπτείας  κ.λ.π. του 1ου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Αντικυθήρων . και
Περί ανάθεσης προμήθειας φωτεινών διακοσμητικών επιστύλιων γιρλαντών.     


Επιστροφή