8η Συνεδρίαση 10.06.2010
Antikythera.gr

18/06/2010

Η 8η για το 2010, συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων πραγματοποιήθηκε την 10.06.2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,οο΄ στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων και λήφθηκαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

Εγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σκαριανά"

Εγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση βατότητας δρόμων στον Οικισμό Γαλανιανά"

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων υδάτων στον οικισμό Γαλανιανά" δαπάνης 4.000,οο €.

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση βατότητας Αγροτικής οδοποιϊας" δαπάνης 6.900,οο €.

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας "Καθαρισμός ακτών 2010" δαπάνης 6.900,οο €.

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας "Μεταφορά πόσιμου νερού -πλήρωση δεξαμενών  Κατσανεβιανών & λοιπούς οικισμούς" δαπάνης 4.000,οο €.

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας (Δημόσιας μεταφοράς) δαπάνης 1.000,οο €.

Δημοπράτηση του έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων προς Αγ. Νικόλαο & Αγ. Γεώργιο".

Δημοπράτηση του έργου "Βελτίωση βατότητας διαφόρων δρόμων-τσιμεντοστρώσεις"

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 18.400,οο € (ΣΑΤΑ/Πολιτική προστασία/2010),καθορισμός δράσεων και αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινότητας οικον. έτους 2010. &

Χορήγηση συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης 700,οο € στην μη κερδοσκοπική εταιρεία "Ελληνικό δίκτυο μικρών Νησιών"

*Γίνεται ειδική μνεία ότι το θέμα "Ανάθεση εκτέλεσης του έργου (Εργασίες πυρασφάλειας και βελτίωσης του ΧΥΤΑ) αναβλήθηκε και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Διονύσιος Α. Προγουλάκης

 


Επιστροφή