15η Συνεδρίαση 03.10.2010
Antikythera.gr

12/11/2010

Η 15η/2010 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 03.10.2010,ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 17,οο' στο Γραφείο της Κοινότητας στα Αντικύθηρα και λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ήτοι:

Ανάθεση παραγωγής και έκδοσης ημερολογίου-λευκώματος έτους 2010 σε 1.500 τμχ.,δαπάνης 6.765,οο €.

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην δεξαμενή ύδρευσης οικισμού Ποταμού" δαπάνης 6.900,οο €.

Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινότητας,χρήσης οικον. έτους 2010 για την ένταξη νέου έργου.

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του άρθρ. 41 του ν. 1249/1982 (αντικειμενικός προσδιορισμός ακινήτων).

Καθορισμός διάθεσης κοινοχρήστων χώρων για την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών (2010).

Εγκριση του 1-ου Ανακεφ. πίνακα και του 1-ου πίνακα (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου "Βελτίωση βατότητας δρόμων τσιμεντοστρώσεις" Κοινότητας Αντικυθήρων.

Εγκριση του 1-ου Ανακεφ.πίνακα και του 1-ου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου "Βελτίωση βατότητας δρόμων στον οικισμό Γαλανιανά" Κοινότητας Αντικυθήρων.

Εγκριση του 1-ου Ανακ. Πίνακα και του 1-ου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων προς ΄Αγιο Νικόλαο και Αγιο Γεώργιο" Κοινότητας Αντικυθήρων.

Εγκριση του 1-ου Ανακ. Πίνακα και του 1-ου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου "Κατασκευή Νέας δεξαμενής ύδρευσης  στον οικισμό Ποταμού Κοινότητας Αντικυθήρων.

Εγκριση του 1-ου Ανακ. πίνακα και του 1-ου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σκαριανά" Κοινότητας Αντικυθήρων.

Εγκριση του 1-ου Ανακ. πίνακα και του 1-ου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου "Ανάπλαση πεζόδρομου οικισμού Ποταμού" Κοινότητας Αντικυθήρων.

Εγκριση του 1-ου Ανακ. Πίνακα και του 1-ου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου "Συντήρηση δρόμου προς οικισμό Πέρα Χαρχαλιανά" Κοινότητας Αντικυθήρων.


Αντικύθηρα 03.10.2010

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ 
Επιστροφή