5η Συνεδρίαση 15.04.10
Antikythera.gr

24/04/2010

Η 5η/2010 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 15.04.2010,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08,οο΄ στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων
και λήφθηκαν  ομόφωνες αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Τεχνικής μελέτης και δημοπράτηση του έργου"Βελτίωση βατότητας δρόμων στον οικισμό Γαλανιανά Αντικυθήρων"
Έγκριση Τεχνικής μελέτης και δημοπράτησης του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σκαριανά Αντικυθήρων"
Έγκριση της α/α 9/2010 απόφασης του Προέδρου της Κοινότητας σχετικά με δαπάνη επισκευών αστικών διαμερισμάτων ιδιοκτησίας της Κοινότητας.
Έγκριση διάθεσης και πληρωμής γενομένων δαπανών.
Συμμετοχή της Κοινότητας στις τουριστικές εκθέσεις 2010.
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Η/Μ εξοπλισμός ύδρευσης" & Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού αντικειμένου στο έργο "Η/Μ Εξοπλισμός ύδρευσης"

*Γίνεται μνεία ότι  δεν λήφθηκε απόφαση για το θέμα "΄Εγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης
στο σωματείο (ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ " Ο ΑΓ. ΜΥΡΩΝ" και ως εκ τούτου
δεν καταχωρήθηκε απόφαση.
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Διονύσιος Αν. Προγουλάκης

Επιστροφή