10η Συνεδρίαση 08.07.2010
Antikythera.gr

15/07/2010

Η 10/2010 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 08.07.2010,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18,00΄ στο Κοινοτικό κατάστημα Αντικυθήρων και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
- Αποδοχή επιβληθέντος προστίμου για αυθέρετη κατασκευή.
- Έγκριση της α/α 17/2010 απόφασης του Προέδρου της Κοινότητας για αναλογούσα δαπάνη δημιουργίας αποθεματικού σχετικά με αστικά διαμερίσματα.
- Δημοπράτηση του έργου "Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης περιοχής Αυλάκι.
- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας,εξέτασης της από 28.06.2010 ένστασης του Ε.Δ.Ε. Βαρούνη Μιχαήλ και Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση δρόμου προς Οικισμό Πέρα Χαρχαλιανά.
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κοινότητας 2010,ένταξη νέου έργου κ.λ.π.
- Ανάθεση εκτέλεσης του έργου"Καθαρισμός-αποψίλωση-ασφλατοστρωμένου οδικού δικτύου δαπάνης με τον ΦΠΑ. 5.000,οο €

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Διονύσιος Α. Προγουλάκης


Επιστροφή