11η Συνεδρίαση 08.07.2010
Antikythera.gr

16/07/2010

Η 11/2010 Συνεδρίαση  (ειδική) του Κοινοτικού Συμβουλίου,πραγματοποιήθηκε την 08.07.2010 ημέρα Πέμπτη και είχε ως μοναδικό θέμα τ5ην παρακάτω απόφαση η οποία και λήφθηκε ομόφωνα:
- Έγκριση Απολογισμού Κοινότητας Αντικυθήρων χρήσης οικονομικού έτους 2009

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Διονύσιος Α. Προγουλάκης
 

Επιστροφή