14η Συνεδρίαση 09.09.2010
Antikythera.gr

21/09/2010

Η 14/2010  Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 09.09.2010,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18,οο΄ στο Γραφείο της Κοιονότηταςστα Αντικύθηρα και λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, ήτοι:
-Περί της από 02.09.2010 ένστασης του (ΕΔΕ) Μιχαήλ Ν. Βαρούνη και ανάθεσης εκτέλεσης η μη του δημοπρατηθέντος την 31.08.2010 έργου "Διάνοιξη δρόμου δασοπυρόσβεσης περιοχής  -Αυλάκι- Κοινότητας Αντικυθήρων.
-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Κοινότητας Αντικυθήρων,χρήσης οικον. έτους 2010. και
-Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και πληρωμής γενομένων δαπανών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Διονύσιος Αν. Προγουλάκης


Επιστροφή