7η Συνεδρίαση 13.05.10
Antikythera.gr

22/05/2010

Η 7/2010, Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 13.05.2010,ημέρα Πέμπτη και ώρα 17,οο στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων
και λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Δημοπράτηση του έργου (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΤΑΜΟΥ).
Δημοπράτηση του έργου (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΑ
ΧΑΡΧΑΛΙΑΝΑ).
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ" δαπάνης 6.900,οο € &
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"
δαπάνης 3.000,οο €.

* Γίνεται μνεία ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο ανέβαλε την συζήτηση δύο (2) ακόμα
  θεμάτων τα οποία ήταν γραμμένα στην πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης  και
   τα οποία θα συζητηθούν για επόμενη Συνεδρίαση.
 
Αντικύθηρα 13.05.2010
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Διονύσιος Α. Προγουλάκης       


Επιστροφή