4η Συνεδρίαση 18.03.10
Antikythera.gr

30/03/2010

Η 4η για το 2010 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 18.03.2010,ημέρα Πέμπτη και ώρα 16,οο στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
-Συγκρότητη επιτροπής Δημοπρασιών για το έτος 2010.
-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή γηπέδων αθλοπαιδιών" δαπάνης 6.900,οο €.
-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Πέρα Χαρχαλιανά" δαπάνης 6.900,οο €.
-Εγκριση διάθεσης υποχρεωτικών δαπανών εκ του Προϋπολογισμού χρήσης Οικον. έτους 2010.
-Εγκριση διάθεσης και πληρωμής γενομένων δαπανών.
-Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας "Επισκευή φωτιστικών σωμάτων-αντικατάσταση λαμπτήρων Κοινοτικού φωτισμού" δαπάνης 2.500,οο €.
-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επισκευή-συντήρηση γηπέδων αθλοπαιδιών" δαπάνης 3.000,οο €
-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση υπόγειου Κοινοτικού Ιατρείου για χρήση Ξενώνα " δαπάνης 6.900,οο € &
-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Εργασίες αποπεράτωσης Κοινοτικού Ιατρείου" δαπάνης 6.900,οο €.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Διονύσιος Α. Προγουλάκης

Επιστροφή