13η Συνεδρίαση 19.08.2010
Antikythera.gr

24/08/2010

Η13η/2010 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 19η Αυγούστου 2010,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18,οο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,στα Αντικύθηρα και λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Ανάκληση της α/α 53/2010 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου και εκ νέου ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση δρόμου στον Οικισμό Πέρα Χαρχαλιανά " μετά την αποδοχή  της από 16.07.2010 προσφυγής του Ε.Δ.Ε. κ. Μιχαήλ Ν. Βαρούνη. * ( εκτός ημερήσιας διάταξης) Εγκριση διάθεσης και πληρωμής γενομένων δαπανών. Εγκριση του πρακτικού δημοπρασίας ,εξέτασης της από 30.07.2010 ένσ/ης τουΛεωνίδα ΣΙΩΡΗ και ΣΙΑ Ε.Ε.και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Επισκευή & ανάδειξη νερόμυλου-Ανδρόνικου- στον οικισμό Ποταμού Κοινότητας Αντικυθήρων"&

Εγκριση του πρακτικού δημοπρασίας ,εέτασης της από 12.08.2010 ένστασης του Λεωνίδα ΣΙΩΡΗ και ΣΙΑ Ε.Ε.και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Πεζόδρομου οικισμού Ποταμού"

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Διονύσιος Αν. Προγουλάκης

Επιστροφή