8η Συνεδρίαση 23.07.09
Antikythera.gr

03/08/2009

Η 8η/2009 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 23.07.2009,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17,οο΄ στο γραφείο της Κοινότητας Αντικυθήρων και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

΄Εγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάθεσης του έργου "Επέκταση δικτύων ύδρευσης κατασκευή δεξαμενών (Η/Μ Εξοπλισμός)"

 Δημοπράτηση του έργου "Διάνοιξη δρόμου Δασοπυρόσβεσης περιοχής -Κουτσουκέλα- Αντικυθήρων.

΄Εγκριση χρορήγησης βεβαίωσης για ακίνητο.

Πρόταση ένταξης έργων για το ΟΠΑΧ 2007-2013. και

΄Εγκριση διάθεσης  και πληρωμής  γενομένων δαπανών.


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Διονύσιος Α. Προγουλάκης 


Επιστροφή