9η Συνεδρίαση 24.06.10
Antikythera.gr

04/07/2010

Η 9η/2010 Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 24.06.2010,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,οο΄ στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

-΄Εγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή Νέας δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Ποταμού Κοινότητας Αντικυθήρων"

- Υπογραφή δύο (2) προγραμματικών συμβάσεων με την Νομαρχία Πειραιά για την εκτέλεση έργων στα όρια της Κοινότητας Αντικυθήρων.

- Περί  δημοπράτησης του έργου "Ανάπλαση πεζόδρομου οικισμού Ποταμού" Κοινότητας Αντικυθήρων.

- Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Εργασίες πυρασφάλειας και βελτίωσης του ΧΥΤΑ" δαπάνης 6.900,οο €.

- Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επισκευή-Συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης" δαπάνης 6.900,οο €.

- Περί έγρισης διάθεσης και πληρωμής γενομένων δαπανών.

- Περί δημοπράτησης του έργου "Επισκευή και ανάδειξη νερόμυλου -Ανδρόνικου- στον οικισμό Ποταμού Κοινότητας Αντικυθήρων. &
- Περί παροχής εξουσιοδότησης για ανάληψη ποσού 25.000,οο € εκ τηρουμένου λογαριασμού  της Κοινότητας Αντικυθήρων στο Κατάστημα Ε.Τ.Ε. Κυθήρων.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Διονύσιος Αν. Προγουλάκης

Επιστροφή