1η Συνεδρίαση 28.01.10
Antikythera.gr

02/02/2010

Η 1η/2010 Συνεδρίαση  (τακτική) του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων,πραγματοποιήθηκε την 28.01.2010,ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14,30 στο Κοινοτικό Κατάστημα Αντικυθήρων στην οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

-Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 6.925,οο € για το 2010.

-Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι των 6.925,οο € για το 2010.

-Συγκρότηση της επιτροπής καταρτισμού του ετήσιου Μητρώου Αρρένων.

-Συγκρότηση της επιτροπής πραλαβής προμηθειών για το έτος 2010.

-Εγκριση της α/α 42/2009 απόφασης του κ. Προέδρου της Κοινότητας για "Δαπάνη επισκευής  αστικών διαμερισμάτων" ιδιοκτησίας της Κοινότητας και

-Συμμετοχή της Κοινότητας Αντικυθήρων στην μη κερδοσκοπική εταιρεία "Δίκτυο Μικρών Νησιών."

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Διονύσιος Αν.Προγουλάκης

 
 
 

Επιστροφή