6η Συνεδρίαση 28.05.09
Antikythera.gr

28/05/2009

Η 6-η / 2009, Συνεδρίαση του Κοινοιτικού Συμβουλίου Αντικυθήρων πραγματοποιήθηκε
την 28.05.2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.00 στο Γραφείο της Κοινότητας
και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Τσιμεντόστρωση μονοπατιού στα Κοινόχρηστα W.C".δαπάνης 2.000,00 €.
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας  στην οδοποιϊα" δαπάνης 5.000,00 €.
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επισκευή Εσωτερικής οδοποιϊας στον οικισμό Ποταμού" δαπάνης 6.900,00 €.
Αποδοχή δωρεάς μιας (1) δεξαμενής δασοπυρόσβεσης χωρητικότητας 150.000 lit.
Εγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Ν. Αντικυθήρων"
προγράμματος  "Θησεάς".
Ανάθεση μελέτης για τον καθορισμό επίσημου πίνακα χαρακτηρισμού Κοινοτικών οδών Ν. Αντικυθήρων"
Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για πληρωμή διαφόρων δαπανών.
Πλήρωση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας και
Δημοπράτηση του έργου "Επέκταση δικτύων ύδρευσης-κατασκευή δεξαμενών-Η/Μ εξοπλισμός".

Επιστροφή