Χρήσιμα Τηλέφωνα
Antikythera.gr
Κοινότητα Αντικυθήρων
Τηλ.: 27360 33004 (Πρόεδρος)
         27360 31930 (Γραμματεία)
Φαξ: 27360 33471  (Πρόεδρος)
         27360 31930  (Γραμματεία)
Email: info@antikythira.gr
Web: www.antikythira.gr

Περιφερειακό Ιατρείο
Τηλ. & Φαξ: 27360 33213

Αστυνομικός Σταθμός
Τηλ. & Φαξ: 27360 33767

Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛ.ΤΑ.
Τηλ.: 27360 38143

Λιμεναρχείο Αγίας Πελαγίας Κυθήρων
Τηλ.: 27360 33280