Δελτίο Τύπου Απρίλιος 2008
Antikythera.gr

01/04/2008

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ 13ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Για  4-η συνεχή χρονιά η Κοινότητα Αντικυθήρων έλαβε μέρος στην Τουριστική έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα 2008» που έγινε από 17 έως και 20 Απριλίου 2008 στις εγκαταστάσεις του «EXPO –ATHENS» στην Ανθούσα Αττικής και διένειμε διαφημιστικό υλικό από ειδικό stand που της παραχωρήθηκε στο περίπτερο της Νομαρχίας Πειραιά.

Η Κοινότητα   εξέδωσε τον χάρτη του Νησιού σε διπλή όψη που περιλαμβάνει και τον τουριστικό οδηγό  της ιστοσελίδας της Κοινότητας   (www.antikythira.gr), καθώς και δύο επιλεγμένες (αφίσες) από το αρχείο της Κοινότητας με θέμα  την «Καμαρέλα» και το «Λιμάνι».

Για πρώτη χρονιά η Κοινότητα κάλεσε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και συνεργάστηκε  μαζί της και  διανεμήθηκε  μαζί με το υλικό της Κοινότητας έντυπο υλικό σχετικό με την δραστηριότητα του Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων.

Το stand της Κοινότητας Αντικυθήρων επισκέφθηκε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και πολλοί επίσημοι  όπως Βουλευτές, Πολιτευτές  Νομάρχες, Αντινομάρχες, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, ΄Επαρχοι, Δήμαρχοι κ.λ.π.

Παρόντες  επίσης στο stand  όλες τις ημέρες της έκθεσης ήταν πολλοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Απανταχού Αντικυθηρίων κ. Ιωάννης Γλυτσός και πολλοί ακόμα Αντικυθήριοι.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Διονύσιος Προγουλάκης με σχετική επιστολή του  ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές που με κάθε τρόπο βοήθησαν στην επιτυχία της παρουσίασης των Αντικυθήρων για ακόμα μια φορά στην έκθεση.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Υλοποιώντας τον Προϋπολογισμό της Κοινότητας 2008,το Κοινοτικό Συμβούλιο Αντικυθήρων ανέθεσε με ομόφωνες αποφάσεις του την κατασκευή των παρακάτω έργων:

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πατεριανά (δαπάνης 2.000,00 €)

Συνέχιση διάνοιξης δρόμου δασοπυρόσβεσης  περιοχής Βλιχάδια (δαπάνης 4.000,00 €)

Βελτίωση βατότητας δρόμου προς Φάρο Απολυτάρας (δαπάνης 6.925,00 €)

Βελτίωση βατότητας μονοπατιών οικισμού Ποταμού (δαπάνης 6.900,00 €)

Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου στον οικισμό Γαλανιανά (δαπάνης 1.850,00 €)

Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου στον οικισμό Αγ. Γεώργιος (δαπάνης 6.900,00 €)

Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στον οικισμό Χαρχαλιανά (δαπάνης 6.900,00 €)

Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πηγής Αγ. Μύρωνα (δαπάνης 4.480,00 €)

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δρόμου στο χώρο του Κοιν. Ιατρείου (δαπάνης 6.854 €)

Κατασκευή επικάλυψης υπόγειου χώρου στο Κοινοτικό Ιατρείο (δαπάνης 6.211,00 €)

Επισκευή περίφραξης και καθαρισμός δεξαμενής Γαλανιανών (δαπάνης 1.500,00 €)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ

Για την επέκταση του δικτύου  της Δ.Ε.Η στον Οικισμό Γαλανιανά  με την τοποθέτηση επτά (7) νέων στύλων κατέβαλε στην Δ.Ε.Η η Κοινότητα το ποσό των 6.854,33 €.

Για την παραλλαγή του δικτύου της Δ.Ε.Η σε διάφορα σημεία του νησιού και κυρίως για την απομάκρυνση στύλων που ευρίσκονται μπροστά από κατοικίες η Κοινότητα κατέβαλε στην Δ.Ε.Η το ποσό των 6.612,83 €,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Για την  καλλίτερη  λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων η Κοινότητα προέβη στην προμήθεια 15 ακόμα τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας εκάστου 240 lit.

Επίσης για την  παροχή καλλίτερης υπηρεσίας στον Κοινοτικό φωτισμό, προέβη στην προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων άλλων ανταλλακτικών απαραίτητων για την σωστή λειτουργία του Κοινοτικού φωτισμού.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

Η Κοινότητα  Αντικυθήρων επιβεβαίωσε την διάθεσή της για την συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ» καθώς και για την παροχή κάθε   βοήθειας στο μέτρο του δυνατού για την υλοποίηση σχεδίου δράσης με τίτλο « Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  για την προστατευόμενη Ορνιθοπανίδα- Η σημασία και η ομορφιά της παρακολούθησης των πουλιών» το οποίο υλοποιείται στην Κοινότητα Αντικυθήρων στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»  του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Επιστροφή