Δελτίο Τύπου για το μήνα Αύγουστο
Antikythera.gr

09/08/2010

Ανασκαφές

Από τις αρχές Αυγούστου βρίσκεται στα Αντικύθηρα ομάδα ανασκαφέων υπό την εποπτεία του αρχαιολόγου Άρη Τσαραβόπουλου για την συνέχιση των ερευνών στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου της Αίγυλας. Η Κοινότητα Αντικυθήρων υποστηρίζει και φέτος το έργο το οποίο αναδεικνύει ιστορικά το νησί μας.   


Προβολή των Αντικυθήρων

Με ενέργειες της Νομαρχίας Πειραιά, πραγματοποιήθηκε «τουριστικό road show» στο κέντρο της Αθήνας στις 27 και 28 Ιουλίου μέσω του οποίου διαφημίστηκαν τα Αντικύθηρα μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρωνικού.


Σε πρόοδο ο Προϋπολογισμός του 2010

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αντικυθήρων υλοποιώντας τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για το 2010, δημοπράτησε τα παρακάτω έργα.

1) Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στον οικισμό Σκαριανά, προϋπολογισμού δαπάνης με τον Φ.Π.Α  €61.669,00. Ανάδοχος ανεδείχθη ο εργολάβος δημόσιων έργων κ. Λάζαρος Ζαπουνίδης με έκπτωση 51%, η σύμβαση με €30.741,39 υπεγράφη και το έργο ήδη εκτελείται.

2) Κατασκευή Νέας Δεξαμενής Ύδρευσης στον οικισμό Ποταμού, προϋπολογισμού δαπάνης €102.000 με τον Φ.Π.Α. Ανάδοχος ανεδείχθη ο κ. Λάζαρος Ζαπουνίδης με έκπτωση 40%. Η σύμβαση με €62.211,56 υπεγράφη.

3) Βελτίωση Βατότητας Δρόμων στον οικισμό Γαλανιανά, προϋπολογισμού δαπάνης με τον Φ.Π.Α €41.098. Ανάδοχος ανεδείχθη ο κ. Βασίλης Τορτοπίδης με έκπτωση 45%. Η σύμβαση του έργου με €22.794,91 υπεγράφη.

4) Βελτίωση Βατότητας Δρόμων – Τσιμεντόστρωση, προϋπολογισμού δαπάνης με τον Φ.Π.Α €56.444,59. Ανάδοχος του έργου ανεδείχθη με έκπτωση 42% κ Ανδρέας Τραβασάρος και η σύμβαση ενεκρίθη από το κοινοτικό συμβούλιο και υπογράφεται άμεσα. 

5) Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων προς Άγιο Νικόλαο και προς Άγιο Γεώργιο, δαπάνης με το Φ.Π.Α €64.000. Ανάδοχος του έργου ανεδείχθη με έκπτωση 3% ο κ Τορτοπίδης Βασίλειος, η σύμβαση του έργου ενεκρίθη από το Κοινοτικό Συμβούλιο και υπογράφεται άμεσα.

6) Συντήρηση Δρόμου προς οικισμό Πέρα Χαρχαλιανά, δαπάνης με τον Φ.Π.Α €47.000 το έργο δημοπρατήθηκε την 22.05.2010, προσωρινός ανάδοχος είναι ο κ. Ανδρέας Γ. Τραβασάρος με έκπτωση 35%. Λόγω όμως υποβολής ενστάσεως καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση.

7) Επισκευή και Ανάδειξη Νερόμυλου Ανδρονίκου στον οικισμό Ποταμού, δαπάνης με τον Φ.Π.Α €81.000 δημοπρατήθηκε την 27.07.2100. Προσωρινός ανάδοχος είναι ο κ. Σωτήριος Π. Μαγουλάς με έκπτωση 44%. Η σύμβαση θα υπογραφεί άμεσα και μόλις το Κοινοτικό Συμβούλιο εγκρίνει με απόφαση το πρακτικό του διαγωνισμού.

8) Την 10.08.2010 δημοπρατείται σύμφωνα με την διακήρυξη το έργο Ανάπλαση Πεζόδρομου οικισμού Ποταμού, δαπάνης με τον Φ.Π.Α  €48.341,15

9) Την 31.08.2010 δημοπρατείται σύμφωνα με την διακήρυξη το έργο Διάνοιξη Δρόμου Δασοπυρόσβεσης περιοχής Αυλάκι, προϋπολογισμού δαπάνης με τον Φ.Π.Α €34.376,99.


Ακόμα με ομόφωνες αποφάσεις του, το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την εκτέλεση των παρακάτω έργων:

1) Επισκευή – Συντήρηση Αντλιοστασίου Ύδρευσης, δαπάνης €6.900

2) Καθαρισμός – Αποψίλωση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, δαπάνης €5.000

3) Εργασίες πυρασφάλειας και βελτίωσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, δαπάνης €6.900.

5) Καθαρισμός Κοινόχρηστου Χώρου δαπάνης €5.000

6) Επισκευή Φωτιστικού Σώματος και Αντικατάσταση Λαμπτήρων, δαπάνης €2.500

7) Μεταφορά Πόσιμου Νερού και πλήρωση Δεξαμενών Κατσανεβιανών, δαπάνης €4.000

8) Καθαρισμός ακτών, δαπάνης €4.000

9) Επισκευή και Συντήρηση γηπέδου αθλοπαιδιών, δαπάνης €3.000

10) Κατασκευές Τεχνικού Απορροών Ομβρύων στον οικισμό Γαλανιανά, δαπάνης €4.000

11) Τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στην οδοποιία, δαπάνης €6.900

12) Βελτίωση βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας, δαπάνης €6.900

13) Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου, δαπάνης €3.000

14) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Κοινοτικό Φωτισμό, δαπάνης €1.800

15) Προμήθεια Φαρμάκων και Σκευασμάτων για το Κοινοτικό Ιατρείο, δαπάνης €563,11


Επίσης πληρώθηκαν οι παρακάτω οφειλές σε έργα και παροχή υπηρεσιών πτος την Κοινότητα από προηγούμενα έτη, ήτοι:

1) Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή γηπέδων αθλοπαιδιών, δαπάνης €6.900

2) Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς τον οικισμό Πέρα Χαρχαλιανά, δαπάνης €6.900 κ.λπ.


Ανακοινώνεται επίσης ότι με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου θα εγκατασταθεί στον οικισμό Ποταμού μέχρι τις 20.05.2010 από την Κοινότητα σύστημα παροχής ελεύθερης πρόσβασης Internet με κάρτα 3G Cosmote και γρήγορες ταχύτητες  μέσω ασύρματου αναμεταδότη σε όλη την περιοχή του Ποταμού.

Επιστροφή